CCA sẽ diễn ra thường niên để luôn bắt nhịp với sự phát triển của thị trường, của xu hướng trên thế giới cũng như sự thay đổi trong thói quen và hành vi mua sắm của người Việt Nam.
XE CÁ NHÂN
Hyundai Santa Fe
 VOTE 12,05 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
3,3 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
Porsche Panamera
 VOTE 8,96 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
8,9 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
Kia Carnival
 VOTE 14,78 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
7,8 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
Volvo S90
 VOTE 9,47 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
5,9 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
Honda Civic
 VOTE 12,02 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
3,7 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
Hạng mục
Vô lăng xe sang 2022
Porsche 911
 VOTE 15,67 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
5,4 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
Suzuki Swift
 VOTE 13,71 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
6 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
MINI 3 CỬA
 VOTE 12,98 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
5,9 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
XE GIA ĐÌNH
Kia Carnival
 VOTE 15,17 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
9,2 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
Volvo XC90
 VOTE 12,46 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
6,7 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
Mazda CX-5
 VOTE 8,47 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
8,4 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
Volvo XC60
 VOTE 11,2 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
7,7 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
XE DỊCH VỤ
Mitsubishi Xpander
 VOTE 17,14 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
8,6 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
Kia Carnival
 VOTE 14,62 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
10,5 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
XE XU HƯỚNG
Hạng mục
Xe xanh 2022
VinFast VF e34
 VOTE 16,12 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
7,3 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
Kia Seltos
 VOTE 12,61 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
6,9 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm
VinFast VF 8
 VOTE 8,13 điểm từ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
5,8 điểm Hội đồng
tư vấn chuyên môn
tổng Điểm